Privacy | Nationale Fotowedstrijd | Een foto is een afdruk van een indruk. Doe mee!
  • Enquête

    Heb je al eens eerder meegedaan aan een fotowedstrijd?

    Laden ... Laden ...

Contact

Heeft u ook interesse in de Nationale Fotowedstrijd? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Dan nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Contactformulier >>

Partners

Mede dankzij diverse enthousiaste partners wordt het mogelijk geworden om de Nationale Fotowedstrijd te organiseren. Kijk even op de pagina partners zodat je kan zien wie de wedstrijd een warm hart toedragen.

Privacy


Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de website www.nationalefotowedstrijd.nl en word je exclusief aangeboden door en namens de Nationale Fotowedstrijd.

Alle (persoonlijke) gegevens die je via deze website aan de Nationale Fotowedstrijd verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alle persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt vallen onder dit privacy statement. Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking met betrekking tot gegevens die je verstrekt bij het gebruik van deze website, het gebruik van cookies en jouw rechten ten aanzien van de door jou verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens die de Nationale Fotowedstrijd bij bezoek aan deze website van je verwerkt, betreffen gegevens die je via het deelname- en/of contactformulier of anderszins hebt ingevuld. In het kader van de verwerking van deze gegevens waarborgt en respecteert de Nationale Fotowedstrijd jouw privacy. De Nationale Fotowedstrijd verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voorzover zij verenigbaar zijn met de hieronder genoemde doeleinden.

Doeleinden

De Nationale Fotowedstrijd verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te onderzoeken of de website aansluit op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot het organiseren van fotowedstrijden en andere activiteiten;
de informatie die jij beschikbaar stelt via deze website kan voorts gebruikt worden om je te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en de dienstverlening;
de informatie kan gebruikt worden om onze website te individualiseren.

De gegevens die de Nationale Fotowedstrijd verzamelt zijn: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres en gegevens die je zelf optioneel kan invullen in het invulveld van het deelname- en/of contactformulier.

Niet persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden verzameld is informatie ten aanzien van jouw browser, operating system, IP adres, service provider, etc. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het IP adres via gerechtelijke weg kan worden herleid tot jouw persoon indien jouw gedrag op de website hiervoor aanleiding geeft.

Cookies

Voor zover de Nationale Fotowedstrijd cookies gebruikt, geldt het volgende: Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de pc van bezoekers van deze website wordt gecreëerd. Sommige cookies bevatten de registratiegegevens van een gebruiker en voorts kunnen cookies bepaalde voorkeuren opslaan. Eventuele adverteerders op onze site kunnen cookies gebruiken om een zelfde soort informatie te verkrijgen, maar de Nationale Fotowedstrijd is niet aansprakelijk voor het gebruik van cookies door anderen. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Hiervoor kun je gebruik maken van de “Help” functie op de werkbalk van de meeste browsers. Naast het uitschakelen van cookies kun je in de meeste gevallen ook kiezen voor de mogelijkheid om meldingen te ontvangen bij de ontvangst van cookies. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een minder goede werking van deze website en in sommige gevallen kan het uitschakelen van het gebruik van cookies de toegang tot de website in zijn geheel blokkeren.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website op enigerlei wijze kunnen worden bezocht.

Beveiliging

De Nationale Fotowedstrijd gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens en de Nationale Fotowedstrijd spant zich in om deze persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen tegen misbruik door middel van beveiligingsmaatregelen. Ondanks het feit dat de Nationale Fotowedstrijd zich zal inspannen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen kan zij niet garanderen dat de gegevens nooit door derden misbruikt kunnen worden.

Bewaartermijn

De Nationale Fotowedstrijd bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de bovengenoemde doelstellingen van de gegevensverzameling. Dit zal alleen anders zijn als de gegevens zijn geanonimiseerd.

Veranderingen aan het privacy statement

De Nationale Fotowedstrijd behoudt de mogelijkheid voor dit privacy statement incidenteel aan te passen. De Nationale Fotowedstrijd adviseert je derhalve regelmatig het privacy statement te herlezen.

Bezwaar tegen gegevensverwerking of -wijziging

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je op elk gewenst moment besluiten om jouw persoonsgegevens door de Nationale Fotowedstrijd te laten verwijderen of aan te laten passen. Op jouw verzoek zullen wij jouw gegevens, zoals opgeslagen in onze database, direct verwijderen of wijzigen. Om jouw bezwaren kenbaar te maken dien je een e-mail te sturen aan: info@nationalefotowedstrijd.nl.